Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 20310 89,04%
Code 206 - Częściowa zawartość 8 0,04%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 122 0,53%
Code 403 - Zakazane 197 0,86%
Code 404 - Nie znaleziono 2173 9,53%