Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 33067 89,51%
Code 206 - Częściowa zawartość 6 0,02%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 135 0,37%
Code 403 - Zakazane 36 0,10%
Code 404 - Nie znaleziono 3699 10,01%