Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 35413 90,08%
Code 206 - Częściowa zawartość 10 0,03%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 3 0,01%
Code 304 - Niezmodyfikowany 239 0,61%
Code 403 - Zakazane 811 2,06%
Code 404 - Nie znaleziono 2833 7,21%
Code 405 - Nieuznawana metoda 2 0,01%
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 1 0,00%