Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 76519 96,40%
Code 206 - Częściowa zawartość 6 0,01%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 227 0,29%
Code 403 - Zakazane 359 0,45%
Code 404 - Nie znaleziono 2267 2,86%