Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 23925 86,72%
Code 304 - Niezmodyfikowany 169 0,61%
Code 403 - Zakazane 202 0,73%
Code 404 - Nie znaleziono 3294 11,94%