Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 30537 86,05%
Code 206 - Częściowa zawartość 10 0,03%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 3 0,01%
Code 304 - Niezmodyfikowany 261 0,74%
Code 403 - Zakazane 516 1,45%
Code 404 - Nie znaleziono 4162 11,73%