Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 32739 85,77%
Code 206 - Częściowa zawartość 30 0,08%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 276 0,72%
Code 403 - Zakazane 460 1,21%
Code 404 - Nie znaleziono 4664 12,22%