Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 25594 86,39%
Code 304 - Niezmodyfikowany 239 0,81%
Code 403 - Zakazane 278 0,94%
Code 404 - Nie znaleziono 3514 11,86%