Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 30610 86,85%
Code 206 - Częściowa zawartość 5 0,01%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 2 0,01%
Code 304 - Niezmodyfikowany 329 0,93%
Code 403 - Zakazane 110 0,31%
Code 404 - Nie znaleziono 4189 11,89%