Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 32996 86,66%
Code 206 - Częściowa zawartość 8 0,02%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 294 0,77%
Code 403 - Zakazane 949 2,49%
Code 404 - Nie znaleziono 3829 10,06%