Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 31690 88,96%
Code 206 - Częściowa zawartość 16 0,04%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 2 0,01%
Code 304 - Niezmodyfikowany 203 0,57%
Code 403 - Zakazane 294 0,83%
Code 404 - Nie znaleziono 3417 9,59%