Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 48724 94,55%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 3 0,01%
Code 304 - Niezmodyfikowany 224 0,43%
Code 403 - Zakazane 152 0,29%
Code 404 - Nie znaleziono 2431 4,72%