Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 25797 92,36%
Code 206 - Częściowa zawartość 1 0,00%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1 0,00%
Code 304 - Niezmodyfikowany 357 1,28%
Code 403 - Zakazane 54 0,19%
Code 404 - Nie znaleziono 1722 6,16%