Lista 9 z 9 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 7729 76,66% 4122 46,67% /bip/
2 1897 18,82% 695 63,36% /
3 327 3,24% 150 54,13% /admin/
4 105 1,04% 97 7,62% /files/19842_Telefony.htm
5 11 0,11% 0 100,00% //admin/
6 4 0,04% 0 100,00% //bip/
7 3 0,03% 2 33,33% /files/
8 3 0,03% 3 0,00% /files/238_Statut_Gminy_Swilcza.htm
9 3 0,03% 3 0,00% /files/239_Zalacznik_Nr_2-Regulamin_Rady_Gminy_w_Swilczy.htm
Lista 10 z 10 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 8883 88,06% /bip/
2 754 7,47% /
3 314 3,11% /admin/
4 107 1,06% /files/19842_Telefony.htm
5 13 0,13% //bip/
6 8 0,08% //admin/
7 3 0,03% /files/238_Statut_Gminy_Swilcza.htm
8 3 0,03% /files/239_Zalacznik_Nr_2-Regulamin_Rady_Gminy_w_Swilczy.htm
9 2 0,02% /files/
10 1 0,01% /admin/popups/select_color.html