Lista 10 z 10 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 8527 63,41% 5777 32,25% /bip/
2 2545 18,92% 1699 33,24% /admin/
3 2331 17,33% 941 59,63% /
4 29 0,22% 25 13,79% /files/19842_Telefony.htm
5 5 0,04% 5 0,00% /files/238_Statut_Gminy_Swilcza.htm
6 3 0,02% 3 0,00% /admin/popups/select_color.html
7 3 0,02% 3 0,00% /files/239_Zalacznik_Nr_2-Regulamin_Rady_Gminy_w_Swilczy.htm
8 2 0,01% 0 100,00% //bip/
9 2 0,01% 2 0,00% /files/
10 1 0,01% 0 100,00% //admin/
Lista 10 z 11 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 9766 71,45% /bip/
2 2612 19,11% /admin/
3 1244 9,10% /
4 27 0,20% /files/19842_Telefony.htm
5 5 0,04% /files/238_Statut_Gminy_Swilcza.htm
6 3 0,02% //bip/
7 3 0,02% /admin/popups/select_color.html
8 3 0,02% /files/239_Zalacznik_Nr_2-Regulamin_Rady_Gminy_w_Swilczy.htm
9 2 0,01% //admin/
10 2 0,01% /files/
... 1 0,01%   Inne