Lista 7 z 7 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 2235 61,55% 1366 38,88% /bip/
2 933 25,70% 637 31,73% /
3 411 11,32% 146 64,48% /admin/
4 46 1,27% 45 2,17% /files/19842_Telefony.htm
5 3 0,08% 0 100,00% //admin/
6 2 0,06% 2 0,00% /files/239_Zalacznik_Nr_2-Regulamin_Rady_Gminy_w_Swilczy.htm
7 1 0,03% 0 100,00% //
Lista 7 z 7 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 2490 68,73% /bip/
2 671 18,52% /
3 413 11,40% /admin/
4 45 1,24% /files/19842_Telefony.htm
5 2 0,06% /files/239_Zalacznik_Nr_2-Regulamin_Rady_Gminy_w_Swilczy.htm
6 1 0,03% //admin/
7 1 0,03% //bip/