Lista TOP 30 z 899 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 49535 29,09% 0,053 858,07 Mb 25,88% /bip/
2 8294 4,87% 0,008 73,57 Mb 2,22% /admin/
3 3844 2,26% 0,001 11,69 Mb 0,35% /css/wlasciwe.css
4 3744 2,20% 0,001 5,96 Mb 0,18% /img/bip.gif
5 3665 2,15% 0,001 205,92 Mb 6,21% /grafika/swilcza/menu-po.gif
6 3632 2,13% 0,001 2,69 Mb 0,08% /img/kropkinieb.gif
7 3594 2,11% 0,001 2,65 Mb 0,08% /img/kropki.gif
8 3589 2,11% 0,001 2,69 Mb 0,08% /img/kropka2.gif
9 3582 2,10% 0,002 4,03 Mb 0,12% /img/historia.gif
10 3573 2,10% 0,001 3,23 Mb 0,10% /img/pusty.gif
11 3572 2,10% 0,000 2,69 Mb 0,08% /img/kwadrat.gif
12 3569 2,10% 0,002 4,21 Mb 0,13% /img/informacje.gif
13 3568 2,10% 0,003 4,33 Mb 0,13% /img/demografia.gif
14 3563 2,09% 0,002 3,83 Mb 0,12% /img/kontakt.gif
15 3562 2,09% 0,003 4,12 Mb 0,12% /img/turystyka.gif
16 3560 2,09% 0,001 5,26 Mb 0,16% /img/but-szukaj-green.gif
17 3560 2,09% 0,002 4,14 Mb 0,12% /img/polozenie.gif
18 3538 2,08% 0,000 9,89 Mb 0,30% /img/javatech.gif
19 3519 2,07% 0,000 2,84 Mb 0,09% /grafika/druk.gif
20 3516 2,07% 0,000 8,73 Mb 0,26% /grafika/rejestr_zmian.gif
21 3510 2,06% 0,005 26,93 Mb 0,81% //bip/
22 3091 1,82% 0,003 2,14 Mb 0,06% /
23 2797 1,64% 0,000 2,73 Mb 0,08% /img/kropka.gif
24 2468 1,45% 0,003 14,30 Mb 0,43% //admin/
25 1719 1,01% 0,000 1,42 Mb 0,04% /files/23_23_telefon.gif
26 1716 1,01% 0,000 5,20 Mb 0,16% /files/36_Male-Swilcza_03.jpg
27 1711 1,00% 0,002 489,72 Mb 14,77% /files/14760_j0400352.jpg
28 1696 1,00% 0,000 27,17 Mb 0,82% /files/33_mapa2.gif
29 1695 1,00% 0,000 36,83 Mb 1,11% /files/12370_KOMPUTER.png
30 1695 1,00% 0,000 16,09 Mb 0,49% /files/13066_EUP_Logo.jpg
Podgląd wszystkich URL'i
Lista 10 z 899 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 49535 29,09% 0,053 858,07 Mb 25,88% /bip/
2 1711 1,00% 0,002 489,72 Mb 14,77% /files/14760_j0400352.jpg
3 37 0,02% 0,000 256,88 Mb 7,75% /files/19956_02_Swilcza_rys_zmiany_studium_uwarunkowania_wylozenie.jpg
4 32 0,02% 0,000 223,26 Mb 6,73% /files/19957_03_Swilcza_rys_zmiany_studium_kierunki_wylozenie.jpg
5 3665 2,15% 0,001 205,92 Mb 6,21% /grafika/swilcza/menu-po.gif
6 8294 4,87% 0,008 73,57 Mb 2,22% /admin/
7 1695 1,00% 0,000 36,83 Mb 1,11% /files/12370_KOMPUTER.png
8 87 0,05% 0,000 36,52 Mb 1,10% /files/15089_20100114_083422.jpg
9 126 0,07% 0,000 28,78 Mb 0,87% /files/16346_2010.07.21_Wniosek_Dziedzic.pdf
10 1696 1,00% 0,000 27,17 Mb 0,82% /files/33_mapa2.gif
Lista 25 z 899 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 49535 29,09% 0,053 858,07 Mb 25,88% /bip/
2 8294 4,87% 0,008 73,57 Mb 2,22% /admin/
3 3510 2,06% 0,005 26,93 Mb 0,81% //bip/
4 2468 1,45% 0,003 14,30 Mb 0,43% //admin/
5 3091 1,82% 0,003 2,14 Mb 0,06% /
6 3562 2,09% 0,003 4,12 Mb 0,12% /img/turystyka.gif
7 3568 2,10% 0,003 4,33 Mb 0,13% /img/demografia.gif
8 3569 2,10% 0,002 4,21 Mb 0,13% /img/informacje.gif
9 3560 2,09% 0,002 4,14 Mb 0,12% /img/polozenie.gif
10 3582 2,10% 0,002 4,03 Mb 0,12% /img/historia.gif
11 3563 2,09% 0,002 3,83 Mb 0,12% /img/kontakt.gif
12 1711 1,00% 0,002 489,72 Mb 14,77% /files/14760_j0400352.jpg
13 1190 0,70% 0,001 5,74 Mb 0,17% /bip/druk.xml
14 3844 2,26% 0,001 11,69 Mb 0,35% /css/wlasciwe.css
15 3573 2,10% 0,001 3,23 Mb 0,10% /img/pusty.gif
16 3665 2,15% 0,001 205,92 Mb 6,21% /grafika/swilcza/menu-po.gif
17 3632 2,13% 0,001 2,69 Mb 0,08% /img/kropkinieb.gif
18 3594 2,11% 0,001 2,65 Mb 0,08% /img/kropki.gif
19 3744 2,20% 0,001 5,96 Mb 0,18% /img/bip.gif
20 3560 2,09% 0,001 5,26 Mb 0,16% /img/but-szukaj-green.gif
21 3589 2,11% 0,001 2,69 Mb 0,08% /img/kropka2.gif
22 3519 2,07% 0,000 2,84 Mb 0,09% /grafika/druk.gif
23 3516 2,07% 0,000 8,73 Mb 0,26% /grafika/rejestr_zmian.gif
24 3572 2,10% 0,000 2,69 Mb 0,08% /img/kwadrat.gif
25 3538 2,08% 0,000 9,89 Mb 0,30% /img/javatech.gif