Lista TOP 30 z 1077 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 45718 35,54% 0,047 820,22 Mb 28,75% /bip/
2 9751 7,58% 0,010 84,20 Mb 2,95% /admin/
3 3186 2,48% 0,002 1,94 Mb 0,07% /
4 2355 1,83% 0,001 1,93 Mb 0,07% /grafika/druk.gif
5 2333 1,81% 0,001 7,49 Mb 0,26% /css/wlasciwe.css
6 2319 1,80% 0,000 3,77 Mb 0,13% /img/bip.gif
7 2265 1,76% 0,001 129,38 Mb 4,53% /grafika/swilcza/menu-po.gif
8 2253 1,75% 0,001 2,56 Mb 0,09% /img/historia.gif
9 2249 1,75% 0,001 2,65 Mb 0,09% /img/polozenie.gif
10 2242 1,74% 0,001 2,76 Mb 0,10% /img/demografia.gif
11 2241 1,74% 0,001 2,63 Mb 0,09% /img/turystyka.gif
12 2240 1,74% 0,001 2,04 Mb 0,07% /img/pusty.gif
13 2238 1,74% 0,001 2,68 Mb 0,09% /img/informacje.gif
14 2238 1,74% 0,001 2,44 Mb 0,09% /img/kontakt.gif
15 2238 1,74% 0,000 1,66 Mb 0,06% /img/kropki.gif
16 2237 1,74% 0,000 1,67 Mb 0,06% /img/kropkinieb.gif
17 2228 1,73% 0,000 3,34 Mb 0,12% /img/but-szukaj-green.gif
18 2223 1,73% 0,000 1,68 Mb 0,06% /img/kropka2.gif
19 2211 1,72% 0,000 1,68 Mb 0,06% /img/kwadrat.gif
20 2209 1,72% 0,000 6,29 Mb 0,22% /img/javatech.gif
21 2199 1,71% 0,001 5,53 Mb 0,19% /grafika/rejestr_zmian.gif
22 1840 1,43% 0,002 13,91 Mb 0,49% /bip/druk.xml
23 1224 0,95% 0,000 1,20 Mb 0,04% /img/kropka.gif
24 1012 0,79% 0,000 856,08 Kb 0,03% /files/23_23_telefon.gif
25 1010 0,79% 0,000 21,92 Mb 0,77% /files/12370_KOMPUTER.png
26 1009 0,78% 0,000 3,05 Mb 0,11% /files/36_Male-Swilcza_03.jpg
27 1008 0,78% 0,000 16,14 Mb 0,57% /files/33_mapa2.gif
28 1001 0,78% 0,000 9,48 Mb 0,33% /files/13066_EUP_Logo.jpg
29 997 0,78% 0,001 287,61 Mb 10,08% /files/14760_j0400352.jpg
30 946 0,74% 0,000 724,24 Kb 0,02% /img/spacer.gif
Podgląd wszystkich URL'i
Lista 10 z 1077 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 45718 35,54% 0,047 820,22 Mb 28,75% /bip/
2 997 0,78% 0,001 287,61 Mb 10,08% /files/14760_j0400352.jpg
3 24 0,02% 0,000 201,80 Mb 7,07% /files/19956_02_Swilcza_rys_zmiany_studium_uwarunkowania_wylozenie.jpg
4 25 0,02% 0,000 166,68 Mb 5,84% /files/19957_03_Swilcza_rys_zmiany_studium_kierunki_wylozenie.jpg
5 2265 1,76% 0,001 129,38 Mb 4,53% /grafika/swilcza/menu-po.gif
6 9751 7,58% 0,010 84,20 Mb 2,95% /admin/
7 5 0,00% 0,000 30,29 Mb 1,06% /files/19190_PROTOKOL_IX_9_2011.pdf
8 1010 0,79% 0,000 21,92 Mb 0,77% /files/12370_KOMPUTER.png
9 4 0,00% 0,000 21,33 Mb 0,75% /files/16316_SIWZ_-_czesc_II.pdf
10 6 0,00% 0,000 18,88 Mb 0,66% /files/19193_PROTOKOL_XII_12_2011.pdf
Lista 25 z 1077 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 45718 35,54% 0,047 820,22 Mb 28,75% /bip/
2 9751 7,58% 0,010 84,20 Mb 2,95% /admin/
3 3186 2,48% 0,002 1,94 Mb 0,07% /
4 1840 1,43% 0,002 13,91 Mb 0,49% /bip/druk.xml
5 2253 1,75% 0,001 2,56 Mb 0,09% /img/historia.gif
6 2238 1,74% 0,001 2,68 Mb 0,09% /img/informacje.gif
7 2241 1,74% 0,001 2,63 Mb 0,09% /img/turystyka.gif
8 912 0,71% 0,001 7,42 Mb 0,26% //bip/
9 2238 1,74% 0,001 2,44 Mb 0,09% /img/kontakt.gif
10 2242 1,74% 0,001 2,76 Mb 0,10% /img/demografia.gif
11 2249 1,75% 0,001 2,65 Mb 0,09% /img/polozenie.gif
12 997 0,78% 0,001 287,61 Mb 10,08% /files/14760_j0400352.jpg
13 2240 1,74% 0,001 2,04 Mb 0,07% /img/pusty.gif
14 2355 1,83% 0,001 1,93 Mb 0,07% /grafika/druk.gif
15 2333 1,81% 0,001 7,49 Mb 0,26% /css/wlasciwe.css
16 2265 1,76% 0,001 129,38 Mb 4,53% /grafika/swilcza/menu-po.gif
17 2199 1,71% 0,001 5,53 Mb 0,19% /grafika/rejestr_zmian.gif
18 2211 1,72% 0,000 1,68 Mb 0,06% /img/kwadrat.gif
19 347 0,27% 0,000 2,09 Mb 0,07% //admin/
20 2209 1,72% 0,000 6,29 Mb 0,22% /img/javatech.gif
21 2237 1,74% 0,000 1,67 Mb 0,06% /img/kropkinieb.gif
22 2238 1,74% 0,000 1,66 Mb 0,06% /img/kropki.gif
23 2228 1,73% 0,000 3,34 Mb 0,12% /img/but-szukaj-green.gif
24 2319 1,80% 0,000 3,77 Mb 0,13% /img/bip.gif
25 2223 1,73% 0,000 1,68 Mb 0,06% /img/kropka2.gif