Lista TOP 30 z 1095 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 40628 32,14% 0,043 673,40 Mb 24,17% /bip/
2 13155 10,41% 0,012 105,72 Mb 3,79% /admin/
3 2768 2,19% 0,002 1,78 Mb 0,06% /
4 2412 1,91% 0,000 3,76 Mb 0,13% /img/bip.gif
5 2360 1,87% 0,001 7,18 Mb 0,26% /css/wlasciwe.css
6 2282 1,81% 0,001 1,84 Mb 0,07% /grafika/druk.gif
7 2282 1,81% 0,001 123,47 Mb 4,43% /grafika/swilcza/menu-po.gif
8 2273 1,80% 0,001 2,54 Mb 0,09% /img/historia.gif
9 2272 1,80% 0,001 2,65 Mb 0,10% /img/informacje.gif
10 2272 1,80% 0,001 2,62 Mb 0,09% /img/polozenie.gif
11 2270 1,80% 0,001 2,73 Mb 0,10% /img/demografia.gif
12 2267 1,79% 0,001 2,60 Mb 0,09% /img/turystyka.gif
13 2266 1,79% 0,001 2,42 Mb 0,09% /img/kontakt.gif
14 2266 1,79% 0,000 1,69 Mb 0,06% /img/kropkinieb.gif
15 2262 1,79% 0,000 1,67 Mb 0,06% /img/kropki.gif
16 2261 1,79% 0,001 2,04 Mb 0,07% /img/pusty.gif
17 2260 1,79% 0,000 6,13 Mb 0,22% /img/javatech.gif
18 2258 1,79% 0,000 1,70 Mb 0,06% /img/kropka2.gif
19 2255 1,78% 0,001 1,70 Mb 0,06% /img/kwadrat.gif
20 2253 1,78% 0,000 3,27 Mb 0,12% /img/but-szukaj-green.gif
21 2249 1,78% 0,001 5,43 Mb 0,19% /grafika/rejestr_zmian.gif
22 1492 1,18% 0,000 1,44 Mb 0,05% /img/kropka.gif
23 1247 0,99% 0,000 948,72 Kb 0,03% /img/spacer.gif
24 1196 0,95% 0,000 1021,32 Kb 0,04% /files/23_23_telefon.gif
25 1192 0,94% 0,001 344,09 Mb 12,35% /files/14760_j0400352.jpg
26 1191 0,94% 0,000 3,61 Mb 0,13% /files/36_Male-Swilcza_03.jpg
27 1184 0,94% 0,000 18,96 Mb 0,68% /files/33_mapa2.gif
28 1183 0,94% 0,000 25,76 Mb 0,92% /files/12370_KOMPUTER.png
29 1175 0,93% 0,000 11,18 Mb 0,40% /files/13066_EUP_Logo.jpg
30 483 0,38% 0,000 4,46 Mb 0,16% /bip/druk.xml
Podgląd wszystkich URL'i
Lista 10 z 1095 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 40628 32,14% 0,043 673,40 Mb 24,17% /bip/
2 1192 0,94% 0,001 344,09 Mb 12,35% /files/14760_j0400352.jpg
3 21 0,02% 0,000 170,93 Mb 6,14% /files/19956_02_Swilcza_rys_zmiany_studium_uwarunkowania_wylozenie.jpg
4 2282 1,81% 0,001 123,47 Mb 4,43% /grafika/swilcza/menu-po.gif
5 15 0,01% 0,000 117,53 Mb 4,22% /files/19957_03_Swilcza_rys_zmiany_studium_kierunki_wylozenie.jpg
6 13155 10,41% 0,012 105,72 Mb 3,79% /admin/
7 9 0,01% 0,000 53,02 Mb 1,90% /files/19190_PROTOKOL_IX_9_2011.pdf
8 9 0,01% 0,000 41,78 Mb 1,50% /files/16315_SIWZ_-_czesc_I.pdf
9 13 0,01% 0,000 33,16 Mb 1,19% /files/18618_kik2011.pdf
10 80 0,06% 0,000 32,29 Mb 1,16% /files/15089_20100114_083422.jpg
Lista 25 z 1095 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 40628 32,14% 0,043 673,40 Mb 24,17% /bip/
2 13155 10,41% 0,012 105,72 Mb 3,79% /admin/
3 2768 2,19% 0,002 1,78 Mb 0,06% /
4 2272 1,80% 0,001 2,65 Mb 0,10% /img/informacje.gif
5 2267 1,79% 0,001 2,60 Mb 0,09% /img/turystyka.gif
6 2273 1,80% 0,001 2,54 Mb 0,09% /img/historia.gif
7 2266 1,79% 0,001 2,42 Mb 0,09% /img/kontakt.gif
8 1192 0,94% 0,001 344,09 Mb 12,35% /files/14760_j0400352.jpg
9 2270 1,80% 0,001 2,73 Mb 0,10% /img/demografia.gif
10 2272 1,80% 0,001 2,62 Mb 0,09% /img/polozenie.gif
11 2261 1,79% 0,001 2,04 Mb 0,07% /img/pusty.gif
12 2360 1,87% 0,001 7,18 Mb 0,26% /css/wlasciwe.css
13 2282 1,81% 0,001 1,84 Mb 0,07% /grafika/druk.gif
14 2282 1,81% 0,001 123,47 Mb 4,43% /grafika/swilcza/menu-po.gif
15 2249 1,78% 0,001 5,43 Mb 0,19% /grafika/rejestr_zmian.gif
16 2255 1,78% 0,001 1,70 Mb 0,06% /img/kwadrat.gif
17 483 0,38% 0,000 4,46 Mb 0,16% /bip/druk.xml
18 2260 1,79% 0,000 6,13 Mb 0,22% /img/javatech.gif
19 2266 1,79% 0,000 1,69 Mb 0,06% /img/kropkinieb.gif
20 2262 1,79% 0,000 1,67 Mb 0,06% /img/kropki.gif
21 1175 0,93% 0,000 11,18 Mb 0,40% /files/13066_EUP_Logo.jpg
22 2412 1,91% 0,000 3,76 Mb 0,13% /img/bip.gif
23 2253 1,78% 0,000 3,27 Mb 0,12% /img/but-szukaj-green.gif
24 2258 1,79% 0,000 1,70 Mb 0,06% /img/kropka2.gif
25 1196 0,95% 0,000 1021,32 Kb 0,04% /files/23_23_telefon.gif