Lista TOP 30 z 968 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 45041 32,08% 0,045 953,71 Mb 31,50% /bip/
2 12847 9,15% 0,012 154,71 Mb 5,11% /admin/
3 4791 3,41% 0,004 2,94 Mb 0,10% /
4 2996 2,13% 0,001 2,12 Mb 0,07% /img/kropka2.gif
5 2798 1,99% 0,000 4,39 Mb 0,15% /img/bip.gif
6 2743 1,95% 0,001 8,51 Mb 0,28% /css/wlasciwe.css
7 2715 1,93% 0,001 1,95 Mb 0,06% /img/kropki.gif
8 2661 1,90% 0,001 1,92 Mb 0,06% /img/kropkinieb.gif
9 2638 1,88% 0,001 2,93 Mb 0,10% /img/historia.gif
10 2632 1,87% 0,001 3,16 Mb 0,10% /img/demografia.gif
11 2629 1,87% 0,001 2,79 Mb 0,09% /img/kontakt.gif
12 2628 1,87% 0,001 3,06 Mb 0,10% /img/informacje.gif
13 2624 1,87% 0,001 3,00 Mb 0,10% /img/turystyka.gif
14 2623 1,87% 0,001 145,89 Mb 4,82% /grafika/swilcza/menu-po.gif
15 2621 1,87% 0,001 3,01 Mb 0,10% /img/polozenie.gif
16 2591 1,85% 0,001 2,31 Mb 0,08% /img/pusty.gif
17 2565 1,83% 0,001 1,90 Mb 0,06% /img/kwadrat.gif
18 2563 1,83% 0,000 3,74 Mb 0,12% /img/but-szukaj-green.gif
19 2563 1,83% 0,000 7,07 Mb 0,23% /img/javatech.gif
20 2546 1,81% 0,001 6,23 Mb 0,21% /grafika/rejestr_zmian.gif
21 2540 1,81% 0,001 2,02 Mb 0,07% /grafika/druk.gif
22 1994 1,42% 0,000 1,89 Mb 0,06% /img/kropka.gif
23 1349 0,96% 0,000 1012,23 Kb 0,03% /img/spacer.gif
24 1178 0,84% 0,000 989,11 Kb 0,03% /files/23_23_telefon.gif
25 1167 0,83% 0,000 25,40 Mb 0,84% /files/12370_KOMPUTER.png
26 1166 0,83% 0,000 18,73 Mb 0,62% /files/33_mapa2.gif
27 1162 0,83% 0,000 11,06 Mb 0,37% /files/13066_EUP_Logo.jpg
28 1162 0,83% 0,000 3,53 Mb 0,12% /files/36_Male-Swilcza_03.jpg
29 1161 0,83% 0,001 337,47 Mb 11,15% /files/14760_j0400352.jpg
30 956 0,68% 0,000 4,91 Mb 0,16% //admin/
Podgląd wszystkich URL'i
Lista 10 z 968 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 45041 32,08% 0,045 953,71 Mb 31,50% /bip/
2 1161 0,83% 0,001 337,47 Mb 11,15% /files/14760_j0400352.jpg
3 12847 9,15% 0,012 154,71 Mb 5,11% /admin/
4 2623 1,87% 0,001 145,89 Mb 4,82% /grafika/swilcza/menu-po.gif
5 16 0,01% 0,000 130,68 Mb 4,32% /files/19956_02_Swilcza_rys_zmiany_studium_uwarunkowania_wylozenie.jpg
6 14 0,01% 0,000 101,59 Mb 3,36% /files/19957_03_Swilcza_rys_zmiany_studium_kierunki_wylozenie.jpg
7 19 0,01% 0,000 35,36 Mb 1,17% /files/18618_kik2011.pdf
8 65 0,05% 0,000 34,52 Mb 1,14% /files/21223_28_02_2017_informacja_o_wyniku_przetargu_dzialki_372_7,_372_8,_372_9,_372_11_w_Trzcianie.pdf
9 7 0,00% 0,000 31,67 Mb 1,05% /files/19193_PROTOKOL_XII_12_2011.pdf
10 1167 0,83% 0,000 25,40 Mb 0,84% /files/12370_KOMPUTER.png
Lista 25 z 968 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 45041 32,08% 0,045 953,71 Mb 31,50% /bip/
2 12847 9,15% 0,012 154,71 Mb 5,11% /admin/
3 4791 3,41% 0,004 2,94 Mb 0,10% /
4 2628 1,87% 0,001 3,06 Mb 0,10% /img/informacje.gif
5 2624 1,87% 0,001 3,00 Mb 0,10% /img/turystyka.gif
6 2638 1,88% 0,001 2,93 Mb 0,10% /img/historia.gif
7 2629 1,87% 0,001 2,79 Mb 0,09% /img/kontakt.gif
8 2632 1,87% 0,001 3,16 Mb 0,10% /img/demografia.gif
9 2621 1,87% 0,001 3,01 Mb 0,10% /img/polozenie.gif
10 1161 0,83% 0,001 337,47 Mb 11,15% /files/14760_j0400352.jpg
11 2591 1,85% 0,001 2,31 Mb 0,08% /img/pusty.gif
12 821 0,58% 0,001 3,89 Mb 0,13% /bip/druk.xml
13 2743 1,95% 0,001 8,51 Mb 0,28% /css/wlasciwe.css
14 2996 2,13% 0,001 2,12 Mb 0,07% /img/kropka2.gif
15 2623 1,87% 0,001 145,89 Mb 4,82% /grafika/swilcza/menu-po.gif
16 2540 1,81% 0,001 2,02 Mb 0,07% /grafika/druk.gif
17 2546 1,81% 0,001 6,23 Mb 0,21% /grafika/rejestr_zmian.gif
18 2661 1,90% 0,001 1,92 Mb 0,06% /img/kropkinieb.gif
19 2565 1,83% 0,001 1,90 Mb 0,06% /img/kwadrat.gif
20 2715 1,93% 0,001 1,95 Mb 0,06% /img/kropki.gif
21 2563 1,83% 0,000 7,07 Mb 0,23% /img/javatech.gif
22 2798 1,99% 0,000 4,39 Mb 0,15% /img/bip.gif
23 2563 1,83% 0,000 3,74 Mb 0,12% /img/but-szukaj-green.gif
24 1994 1,42% 0,000 1,89 Mb 0,06% /img/kropka.gif
25 344 0,24% 0,000 316,27 Kb 0,01% /bip/rejestr.xml