Lista TOP 30 z 989 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 40809 34,22% 0,040 979,92 Mb 35,46% /bip/
2 10378 8,70% 0,009 133,23 Mb 4,82% /admin/
3 4601 3,86% 0,004 2,76 Mb 0,10% /
4 2177 1,83% 0,000 3,49 Mb 0,13% /img/bip.gif
5 2021 1,69% 0,000 6,37 Mb 0,23% /css/wlasciwe.css
6 1992 1,67% 0,000 1,46 Mb 0,05% /img/kropkinieb.gif
7 1982 1,66% 0,000 113,00 Mb 4,09% /grafika/swilcza/menu-po.gif
8 1981 1,66% 0,001 2,23 Mb 0,08% /img/historia.gif
9 1976 1,66% 0,000 1,44 Mb 0,05% /img/kropki.gif
10 1976 1,66% 0,001 2,30 Mb 0,08% /img/polozenie.gif
11 1975 1,66% 0,001 2,40 Mb 0,09% /img/demografia.gif
12 1974 1,66% 0,001 2,29 Mb 0,08% /img/turystyka.gif
13 1971 1,65% 0,001 2,33 Mb 0,08% /img/informacje.gif
14 1969 1,65% 0,001 2,11 Mb 0,08% /img/kontakt.gif
15 1969 1,65% 0,000 1,47 Mb 0,05% /img/kropka2.gif
16 1965 1,65% 0,001 1,77 Mb 0,06% /img/pusty.gif
17 1956 1,64% 0,000 2,90 Mb 0,11% /img/but-szukaj-green.gif
18 1953 1,64% 0,000 4,88 Mb 0,18% /grafika/rejestr_zmian.gif
19 1952 1,64% 0,000 5,50 Mb 0,20% /img/javatech.gif
20 1947 1,63% 0,000 1,56 Mb 0,06% /grafika/druk.gif
21 1944 1,63% 0,000 1,45 Mb 0,05% /img/kwadrat.gif
22 1636 1,37% 0,001 17,74 Mb 0,64% //bip/
23 1440 1,21% 0,000 1,40 Mb 0,05% /img/kropka.gif
24 1248 1,05% 0,001 16,18 Mb 0,59% //admin/
25 1031 0,86% 0,001 9,90 Mb 0,36% /bip/druk.xml
26 990 0,83% 0,000 831,23 Kb 0,03% /files/23_23_telefon.gif
27 985 0,83% 0,000 21,52 Mb 0,78% /files/12370_KOMPUTER.png
28 984 0,83% 0,000 9,37 Mb 0,34% /files/13066_EUP_Logo.jpg
29 984 0,83% 0,000 15,78 Mb 0,57% /files/33_mapa2.gif
30 983 0,82% 0,001 286,50 Mb 10,37% /files/14760_j0400352.jpg
Podgląd wszystkich URL'i
Lista 10 z 989 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 40809 34,22% 0,040 979,92 Mb 35,46% /bip/
2 983 0,82% 0,001 286,50 Mb 10,37% /files/14760_j0400352.jpg
3 10378 8,70% 0,009 133,23 Mb 4,82% /admin/
4 1982 1,66% 0,000 113,00 Mb 4,09% /grafika/swilcza/menu-po.gif
5 12 0,01% 0,000 101,27 Mb 3,67% /files/19956_02_Swilcza_rys_zmiany_studium_uwarunkowania_wylozenie.jpg
6 13 0,01% 0,000 58,58 Mb 2,12% /files/19957_03_Swilcza_rys_zmiany_studium_kierunki_wylozenie.jpg
7 129 0,11% 0,000 50,87 Mb 1,84% /files/14961_06DS0883.JPG
8 96 0,08% 0,000 39,59 Mb 1,43% /files/21224_ogloszenie_o_przetargu_nieograniczonym_dzialka_847_Swilcza.pdf
9 11 0,01% 0,000 32,87 Mb 1,19% /files/18618_kik2011.pdf
10 8 0,01% 0,000 29,14 Mb 1,05% /files/19191_PROTOKOL_X_10_2011.pdf
Lista 25 z 989 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 40809 34,22% 0,040 979,92 Mb 35,46% /bip/
2 10378 8,70% 0,009 133,23 Mb 4,82% /admin/
3 4601 3,86% 0,004 2,76 Mb 0,10% /
4 1031 0,86% 0,001 9,90 Mb 0,36% /bip/druk.xml
5 1971 1,65% 0,001 2,33 Mb 0,08% /img/informacje.gif
6 1974 1,66% 0,001 2,29 Mb 0,08% /img/turystyka.gif
7 1981 1,66% 0,001 2,23 Mb 0,08% /img/historia.gif
8 1969 1,65% 0,001 2,11 Mb 0,08% /img/kontakt.gif
9 1975 1,66% 0,001 2,40 Mb 0,09% /img/demografia.gif
10 983 0,82% 0,001 286,50 Mb 10,37% /files/14760_j0400352.jpg
11 1976 1,66% 0,001 2,30 Mb 0,08% /img/polozenie.gif
12 1965 1,65% 0,001 1,77 Mb 0,06% /img/pusty.gif
13 1636 1,37% 0,001 17,74 Mb 0,64% //bip/
14 1248 1,05% 0,001 16,18 Mb 0,59% //admin/
15 2021 1,69% 0,000 6,37 Mb 0,23% /css/wlasciwe.css
16 1947 1,63% 0,000 1,56 Mb 0,06% /grafika/druk.gif
17 1953 1,64% 0,000 4,88 Mb 0,18% /grafika/rejestr_zmian.gif
18 1982 1,66% 0,000 113,00 Mb 4,09% /grafika/swilcza/menu-po.gif
19 1944 1,63% 0,000 1,45 Mb 0,05% /img/kwadrat.gif
20 367 0,31% 0,000 342,26 Kb 0,01% /bip/rejestr.xml
21 1992 1,67% 0,000 1,46 Mb 0,05% /img/kropkinieb.gif
22 1952 1,64% 0,000 5,50 Mb 0,20% /img/javatech.gif
23 2177 1,83% 0,000 3,49 Mb 0,13% /img/bip.gif
24 1976 1,66% 0,000 1,44 Mb 0,05% /img/kropki.gif
25 990 0,83% 0,000 831,23 Kb 0,03% /files/23_23_telefon.gif