Lista TOP 30 z 798 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 46818 35,09% 0,024 4,00 Gb 63,17% /bip/
2 10538 7,90% 0,005 484,72 Mb 7,47% /admin/
3 4532 3,40% 0,001 256,18 Mb 3,95% //bip/
4 3712 2,78% 0,001 137,36 Mb 2,12% //admin/
5 3393 2,54% 0,001 2,20 Mb 0,03% /
6 2637 1,98% 0,000 1,91 Mb 0,03% /img/kropka2.gif
7 2380 1,78% 0,000 3,83 Mb 0,06% /img/bip.gif
8 2304 1,73% 0,000 1,70 Mb 0,03% /img/kropki.gif
9 2287 1,71% 0,000 1,70 Mb 0,03% /img/kropkinieb.gif
10 2220 1,66% 0,000 2,52 Mb 0,04% /img/historia.gif
11 2212 1,66% 0,000 2,60 Mb 0,04% /img/polozenie.gif
12 2208 1,65% 0,000 2,63 Mb 0,04% /img/informacje.gif
13 2208 1,65% 0,000 2,02 Mb 0,03% /img/pusty.gif
14 2201 1,65% 0,000 2,70 Mb 0,04% /img/demografia.gif
15 2200 1,65% 0,000 123,51 Mb 1,90% /grafika/swilcza/menu-po.gif
16 2200 1,65% 0,000 2,58 Mb 0,04% /img/turystyka.gif
17 2195 1,65% 0,000 2,39 Mb 0,04% /img/kontakt.gif
18 2191 1,64% 0,000 6,75 Mb 0,10% /css/wlasciwe.css
19 2169 1,63% 0,000 6,05 Mb 0,09% /img/javatech.gif
20 2168 1,62% 0,000 3,23 Mb 0,05% /img/but-szukaj-green.gif
21 2163 1,62% 0,000 5,36 Mb 0,08% /grafika/rejestr_zmian.gif
22 2147 1,61% 0,000 1,64 Mb 0,03% /img/kwadrat.gif
23 2145 1,61% 0,000 1,76 Mb 0,03% /grafika/druk.gif
24 1723 1,29% 0,000 1,68 Mb 0,03% /img/kropka.gif
25 1127 0,84% 0,001 22,93 Mb 0,35% /bip/druk.xml
26 1083 0,81% 0,000 937,93 Kb 0,01% /files/23_23_telefon.gif
27 1068 0,80% 0,000 10,10 Mb 0,16% /files/13066_EUP_Logo.jpg
28 1066 0,80% 0,000 23,10 Mb 0,36% /files/12370_KOMPUTER.png
29 1066 0,80% 0,000 310,78 Mb 4,79% /files/14760_j0400352.jpg
30 1063 0,80% 0,000 17,04 Mb 0,26% /files/33_mapa2.gif
Podgląd wszystkich URL'i
Lista 10 z 798 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 46818 35,09% 0,024 4,00 Gb 63,17% /bip/
2 10538 7,90% 0,005 484,72 Mb 7,47% /admin/
3 1066 0,80% 0,000 310,78 Mb 4,79% /files/14760_j0400352.jpg
4 4532 3,40% 0,001 256,18 Mb 3,95% //bip/
5 3712 2,78% 0,001 137,36 Mb 2,12% //admin/
6 2200 1,65% 0,000 123,51 Mb 1,90% /grafika/swilcza/menu-po.gif
7 5 0,00% 0,000 53,29 Mb 0,82% /files/19956_02_Swilcza_rys_zmiany_studium_uwarunkowania_wylozenie.jpg
8 5 0,00% 0,000 46,19 Mb 0,71% /files/19957_03_Swilcza_rys_zmiany_studium_kierunki_wylozenie.jpg
9 20 0,01% 0,000 30,12 Mb 0,46% /files/19952_02_mpzp_Bratkowice_rys_wylozenie.jpg
10 1066 0,80% 0,000 23,10 Mb 0,36% /files/12370_KOMPUTER.png
Lista 25 z 798 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 46818 35,09% 0,024 4,00 Gb 63,17% /bip/
2 10538 7,90% 0,005 484,72 Mb 7,47% /admin/
3 3393 2,54% 0,001 2,20 Mb 0,03% /
4 4532 3,40% 0,001 256,18 Mb 3,95% //bip/
5 3712 2,78% 0,001 137,36 Mb 2,12% //admin/
6 1127 0,84% 0,001 22,93 Mb 0,35% /bip/druk.xml
7 2208 1,65% 0,000 2,63 Mb 0,04% /img/informacje.gif
8 2200 1,65% 0,000 2,58 Mb 0,04% /img/turystyka.gif
9 2201 1,65% 0,000 2,70 Mb 0,04% /img/demografia.gif
10 2212 1,66% 0,000 2,60 Mb 0,04% /img/polozenie.gif
11 2220 1,66% 0,000 2,52 Mb 0,04% /img/historia.gif
12 2195 1,65% 0,000 2,39 Mb 0,04% /img/kontakt.gif
13 2208 1,65% 0,000 2,02 Mb 0,03% /img/pusty.gif
14 2200 1,65% 0,000 123,51 Mb 1,90% /grafika/swilcza/menu-po.gif
15 2637 1,98% 0,000 1,91 Mb 0,03% /img/kropka2.gif
16 2287 1,71% 0,000 1,70 Mb 0,03% /img/kropkinieb.gif
17 2304 1,73% 0,000 1,70 Mb 0,03% /img/kropki.gif
18 2163 1,62% 0,000 5,36 Mb 0,08% /grafika/rejestr_zmian.gif
19 2145 1,61% 0,000 1,76 Mb 0,03% /grafika/druk.gif
20 2168 1,62% 0,000 3,23 Mb 0,05% /img/but-szukaj-green.gif
21 2147 1,61% 0,000 1,64 Mb 0,03% /img/kwadrat.gif
22 2380 1,78% 0,000 3,83 Mb 0,06% /img/bip.gif
23 2191 1,64% 0,000 6,75 Mb 0,10% /css/wlasciwe.css
24 2169 1,63% 0,000 6,05 Mb 0,09% /img/javatech.gif
25 1723 1,29% 0,000 1,68 Mb 0,03% /img/kropka.gif